homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Soomaali: Legislative Agenda
In This Section

Ajendaha Sharci-dejinta ee Dugsiyada Minneapolis Sanadka 2021

Ajendaha Sharci-dejinta ee Dugsiyada Minneapolis Sanadka 2021

I. Maalgelin Xasiloon oo la saadaalin karo.

 • Ku xirka qaaciddada guud gargaarka waxbarashada sicir-bararka
 • U oggolaanshaha inay degmadu  adeegsato diiwaangelinta Sannad-Maaliyadeedka 2020 iyo qadada lacag-la’aanta ah ee loogu talagalay qaacidooyinka maalgelinta Sannad-Maaliyadeedka 2021
 • Cusbooneysiinta maalgelinta ka hor dugsiga fasalada barbaarinta iyo ballaarinta barnaamijyada xanaanada carruurta ee ku saleysan dugsiga si qoysas badan ay u helaan waxbarashada maalinta oo dhan ee fasalka pre-k
 • U oggolaanaya guddiyada la doortay in ay cusbooneysiiyaan canshuuraha hawlgallada iyo mashaariicda jira ee ay codbixiyeyaashu ansixiyeen iyagoon u baahnayn doorashooyin dheeraad ah oo afti dadweyne ah.
 • Cusbooneysiinta maamulka degmooyinku inay biil u soo diraan mushaaraadka Kaaliyayaasha Waxbarashada Gaarka ah iyo kharashyada gaadiidka waxbarashada gaarka ah sidii qof shaqsi ah oo wax baranaya ayaa dhacaya
 • Sii wadida maalgalinta Sanduuqa shaqaalaha Hawlgabka ah ee Minneapolis (MERF) heerarka sharciga ee hadda jira
 • U wareejinta deganeyaasha degmada ee  u adeegta hal sano kadib ardayda una fureysa isqorista kuwaas oo  lagu meeleeynayo barnaamijyo iskaashi

II. Maalgelinta Waxbarashada Gaarka ah iyo Sharciyada

 • Wax ka qabashada is-lahaansho la'aanta diiwaangelinta furan iyo qawaaniinta biilasha ee waxbarashada khaaska ah sidaa darteed miisaaniyadaha ardayda degmada deggan ma la ogola in si qaldan loo qoondeeyo qayb aan ku habboonayn ee culeyska kharashka
 • Wax ka qabta kharashka degdegga ah ee sii kordhaya ee qaansheegta waxbaridda ee waxbarashada gaarka ah sababtuna tahay iskuulada qaarkood awooddooda ay dib ugu soo celin karaan 100% kharashkooda

III. Xasilooneynta Hoyga, Qoysas iyo Hawlgal Caafimaad qaba

 • Taageerada ayaa ku kordheysa maalgalinta gobolka ee Adeegyada Dugsiyada Bulshada ee Adeeg Buuxa
 • Ballaarinta maalgelinta deeqaha caafimaadka dhimirka ee rugtaha iskuulka ku xiran
 • Si buuxda u maalgeli Barnaamijka Gargaarka Daryeelka Carruurta (CCAP) oo aad la jaanqaadi kartid deeqaha waxbarasho
 • Hubinta helitaanka guryo ammaan ah oo la awoodi karo oo loogu talagalay ardayda iyo qoysaska

IV.  Hubinta in si siman loo helo barnaamijyada la caddeeyey

 • Kordhinta maalgalinta ardayda  bartayaasha Ingiriisiga si loo daboolo farqiga maaliyadeed
 • Ballaarinta taageerada gobolka ee barnaamijyada degenaanshaha macallinka (residency programs)   iyadoo diirada la saarayo macallimiinta midabka, waxbarashada gaarka ah, xirfadda iyo waxbarashada farsamada, xisaabta iyo ESL / waxbarashada laba-luqadlaha
 • U oggolaanshaha  lacagaha Q Comp in loo isticmaalo horumarinta xirfadeed ee ku-habboon barayaasha
 • Maalgeli ACT dhammaan ardayda
 • Ka dhig daraasadaha qowmiyadeed shuruudo qalinjabinta gobolka ee ardayda dugsiga sare
 • In la yareeyo dhererka qiimeynta gobolka ee loo baahan yahay lana siiyo degmooyin awood ay ugu beddelaan qiimeynta dugsiga sare qiimeynta u diyaarsanaanta kulliyadda iyo xirfadda