Soomaali

Dugsiyada dadweynaha Minneapolis waxay u heelan yihiin inay caawiyaan bulshada kala duwan sidii u heli lahaayeen xirfadaha aqoonta ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan qarniga 21st Century. Waxaan rabnaa inaan siino waxbarasho waayo aragnimo dhiirigalin leh iyo deegaan waxbarasho oo soo dhaweyn u leh dhamaan ardayda oo dhan, iyaga oo aan loo eegaynin jinsiaydooda,sinjigooda,dhaqliga dhaqaalahooda, ama xaafada ay degan yiniin. 

Wali dugsiyada dadweynaha Minneapolis uguma adeegin si siman ardayda oo dhan. Natiijooyinka waxbarashada waxay si weyn ugu kala duwan yihiin jinsiyada iyo dakhliga dhaqaalaha. Isdiiwaangalinta oo hoos u dhacday, Meelo qaar ka mid ah ay ka tiro badan yihiin meelaha kale. Qoysas badan ayaa ka wel-welsan hab dhaqameedka iyo jawiga deegaanka waxbarshada iskuulada, mana dareemayaan soo dhaweeyn iyo taageero dugsiyada. Ballanteenu waa inaan si cadaalad ah ugu adeegno dhammaan ardaydeena oo dhanuna noqono wakiilo wanaagsan oo udiyaariya ilaha kheyraadka bulshada.

Qorshaha Fahamka guud dib u hagaajinta degmadaee wax looga badalaayo inuu wax ka badalo  Dugsiyada dadweynaha Minneapolis ay wax u baraan ardayda iskuulada Minneapolis. Waxaan rabnaa inaan hubino in dhammaan ardaydu ku qalin jabiyaan si habsami leh (sida lagu qeexay ESSA - the federal Every Student Succeeds Act) oo ay ku  inay ku qalabeysnaadaan tacliinta, shacuurta/ bulshada iyo xirfadaha farsamo si ay ugu guuleystaan koolejka/ shaqooyinka

Mabaadiida qorshaheena

Markaan sameyno qorshaha fahamka guud ee dib u habeynta degmada,waxaan u dajinaynaa sidan:

  • Diirada oo aan saareyno waxa ardayda iyo qoysaskoodu u baahan yihiin
  • Hagaajinta guusha ardayda oo dhan
  • Isku hagaajinta ilaha kheyraadka si loo helo shaqaale iyo barnaamijyo la isku haleeyn karo
  • Soo jeedinta tallooyinka la joogteeynka ro iyo guul laga gaari karo.
  • Cabiraada dhammaan malaha iyo fikradaha tallooyinkaiyada oo loo maraayo sinaanta iyo jinsiyadaha  

caqabadaha – iyo fuersadaha –  waxay aheyd in loo isticmaalo mabaadiidaan si loo abuurno barnaamij waxbarasho isku  dheelitira kheyraadka duhsiyada dadweynaha Minneapolis kaas oo ay bulshadu xiiseynayso.Qorshaha fahamka guud ee degmadu waxaa laga yaabaa in laga dodo fikradahiisa in mudo dheer laga doodo,  waxyaabaha ay aaamminsan yihiin qoysaska badan oo degan magaalada Minneapolis. 

Hadafka ujeedadeenu waa:

  1. Hagaajinta guulaha waxbarashada
  2. In la hubiyo joogteynta iyo kor u qaadida saamiga suuqa
  3. In la hubiyo sinaanta iyo barnaamijyada doorashooyinka leh