Parent Portal
In This Section

Parent Portal

Parent Portal

XAQIIQO: Ardayda ayaa firfircooni muujiya marka waalidkood eegayo hor-u-kacooda! Booqo MPS Parent Portal si:

 • U milicsato dhibcaha Cunugaaga
 • U aragto jadwalka cunugaaga
 • La xiriirto macallimiinta cunugaaga
 • Aad goor walba ula socoto shaqo guriga, mashruucyada iyo waqtiyada laga doonayo
 • Milicso ama fiirso macluumaadka la xiriiridda

Maktabadaha Dadweynaha Miniyaabolis iyo Shaqaalaha Xaruumaha Warbaahinta DDM (MPS) ayaa diyaar u ah kaana caawini kara in laguu sahlo bogga Xiriirka tooska ah ee waalidka. Keliya weydii maktabadda ama raac tilmaamaha ku qoran dhabarka buug-tilmaamaha (bookmark).

Tallaabada 1

 • Student ID
 • E-mail account
 • Khad Internet (haddii aad leedahay Windows, isticmaal Internet Explorer; Hadii aad Macintosh leedahayna, isticmaal Safari)

Tallaabada 2

 • Shabakadda parentportal.mpls.k12.mn.us
 • Akhri habraaca Parent Portal Instructions
 • Ku soo laabo Home- page-ka (riix fallaarta gadaal u laabashada (click the back arrow). Kaddibna riix Diiwaan gelinta “New User Registration”
 • Riix Heshiiska Keli ahaanshaha, (Privacy Agreement and click “I Accept”)
 • Dhammaystir diiwaangelinta (Save).
 • Diiwan galinta guul leh kaddib, waxaad heli doontaa email xaqiijin ah, uuna la socdo baaq (code) aad isticmaalayso marka koowaad ee aad saxiixayso. Markaa kaddibna, waxaad isticmaali doontaa erayo ama xuruufo (password) kuu gaar ah ee aad samaysato.
 • Kaddib marka aad bogga gasho, eeg lifaaqa Parent Portal Quick Reference Haddii aad qabto su’aalo ama uga baahan tahay kaalmo cunugaaga dugsigiisa.