Illness and Communicable Disease
In This Section

Jirrada & Cudurrada La is-qaadsiiyo

Jirrada & Cudurrada La is-qaadsiiyo

Jirrada iyo Cudurrada La- Is-qaadiiyo, cunuggu waa inaanu imaanin dugsiga (waxaana loo soo dirayaa guriga) haddii uu/ay qabo/qabto:

  • qandho 100 degrees F (orally) ama ka sarreeyey 24kii saac ee la soo dhaafay HADDII AANU QAADAN daawada qandhada jabisa
  • Matagayey ama shubmayey 24kii saac ee la soo dhaafay
  • Firiiric maqaar aan la aqoonsan/gara (an undiagnosed skin rash)
  • Injir madax aan laga daweyn (untreated live head lice) 

Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa raaca habraacyo ay dejiyeen takhaatiirta maqaarka Waaxda Caafimaadka Bulshada Hennepin County marka go’aan laga gaarayo marka ardayga guriga loo diri karo ama guriga joogayo dugsigana imaanayn. Fadlan dugsiga ku wargali haddii cunugaagu qabo cudur la is-qabadsiin karo sida bus bus, hunguri/dhuun xanuun iyo injirta madaxa.macluumaad dheeraad ah ayaad ka heli kartaa war-barraahista, (Am I well Enough to Go to School), ama cinwaannada jirrooyinka hoose.