Doorashada Dugsiga
In This Section

Doorashada Dugsiga

Doorashada Dugsiga

yaa u bahan inay dugsi codsadaan?

  • Ilmaha gelaya Kindergardanka (hoosta ka eeg macluumaad dheeraad ah)
  • Ilmaha hadda ku qoran High five (Shanta sano weli u buuxsamin)
  • Ardayda/qoysaska doonaya inay u beddeshaan D/Hoose ama D/Dhexe sannadka dambe
  • Ardayda/qoysaska doonayo inay soo galaan Dugsiyada Dadweynaha Miniyaabolis oo ka soo wareegaya dugsiyada gaarka ah ama Jaartarrada ama degmo kale ka imaanaya
  • Ardayda hadda ku qoran fasalka 5aad ee dugsi ah k-5 kuwaasoo doonaya dugsi aan ahayn dugsiga dhexe ee ku began iyaga
  • l Haddii aad leedahay arday galaya dugsiga sare, fadlan arag la taliyaha dugsigaaga sare ama wac Xaruunta Dhexe ee Qoysaska Cusub si ay kuu jiheeyaan. Codsiga Dugsiyada sare ayaa iyagu ku eg Febaraayo 8da, 2011