Commonly Used Forms
In This Section

Xaashiyaha inta badan la isticmaalo