Adeegyada Barashada Luuqada Ingiriiska
In This Section

Adeegyada Barashada Luuqada Ingiriiska

Adeegyada Barashada Luuqada Ingiriiska
  • Aqoon Qoto Dheer oo labo luuqadood: Iskuulada laga bixiyo aqoonta qotoda dheer, ar dayda oo dhan waxay wax ku bartaan labo luuqadood mid ingriis ah iyo luuqadooda hooyo, si ay u gaaraan waxbarasho saraysa.
  • Barashada luuqada Ingriiska sidii luuqadaada labaad: Fasalada lugu qaato maadada noocan ah, ardayda waxay bartaan xirfadaha dhagaysiga, ku hadalka, akhrinta ingriiska waxaana bara macliimin aqoon gaar ah u leh. Fasaladan ardayda waxay ka caawinayaan siday ku gaari lahaayeen heerka aqoonta luuqada ee u gobalku dajiyay (English Langauge Proficiency).
  • Ku barashada tacliinta laba luuqadood oo ku meel gaarka ah (tBE): Ardayada waxaa wax lugu barayaa luuqadooda hooyo qayb ka mid ah tacliintooda dugsiga.